OM SQUASH

Squash
Som tävlingsidrott är squash mycket konditionskrävande och tempot ofta högt. Tävlingsmatcher varar oftast mer än en timme. Som motionsidrott bestämmer man själv tempot, men squash har alla möjligheter att ge mycket motion på kort tid.

Historik
Squash kommer som så många andra bollsporter från England.
I sin första gestalt såg man det redan i mitten av 1800-talet. Ett spel som inte alls är likt det vi nu ser på squash banor världen runt. Det moderna spelet är inte så gammalt. Squashens verkliga bredd och spridning kom under 20- och 30-talen. Det första officiella engelska amatörmästerskapen spelades 1970. Inofficiellt har det spelats om svenska mästerskap sedan 1937.

Svenska Squashförbundet bildades 1965 och valdes 1969 in i Riksidrottsförbundet (RF).
1930 ägde de första öppna engelska mästerskapen rum, det numera klassiska British Open. Redan från början dominerade de professionella spelarna, främst då från England, Egypten, Pakistan och Australien.
Svenska herrlandslaget hävdar sig bra internationellt. Sedan många år ligger herrarna bland de främsta i
Europa. Damerna är bland de tjugo främsta i världstoppen.